Kurz výroby šperku

Nemusíte měnit povolání proto, abyste si mohli vyzkoušet práci zlatníka. Stačí se přihlásit na jedinečný kurz, který není o teorii, ale přímo o praxi.

Během 8 hodin se stanete součástí samotné výroby a dostanete jedinečnou příležitost vyrobit si vlastní šperk. Je jen na Vás, zda to bude prsten, náramek, náhrdelník nebo náušnice a jestli zvolíte jako materiál stříbro, zlato či mosaz.

Kurz výroby šperku Praha je určen všem, kteří mají zájem si vyzkoušet práci s kovem a vytvořit si vlastní osobitý šperk.

  • Během 8hodinového kurzu dostanete základní trénink zlatnických technik, které nejsou laikovi běžně dostupné.
  • Budete mít k dispozici nástroje a pomůcky, jež jsou nezbytné pro zpracování kovů a profesionální výrobu šperků. Tyto nástroje používám i pro výrobu svých šperků.
  • Techniky: řezání – pilování – pájení ohněm – vrtaní – čistění – leštění

Součástí kurzu je možnost přinést si vlastní materiál, ze kterého si šperk vyrobíte – přírodniny, perly, kameny, skleněné korále apod.

Stříbro pro Váš šperk – drát, plech, pájka – je součástí ceny kurzu. Budete-li mít zájem o práci se zlatem, cena se tím navýší o cenu materiálu.

 

V ceně kurzu je oběd v nedaleké stylové restauraci.

CENA KURZU: 4 500 Kč

TRVÁNÍ KURZU: 8 HODIN – datum kurzu je individuální dle domluvy

Jewelry-making course

You don’t have to change your profession to try the work of a goldsmith. You just have to sign up for a unique course that is not about theory but only the practice.

During 8 hours you will become a part of the very jewelry-making and you will get an unparalleled opportunity to create your own jewelry. It’s up to you whether it will be a ring, bracelet, necklace or earrings and whether you will choose a material like silver, gold or brass.

Jewelry-making course Prague is intended for all who are interested in trying out the work with metal and creating their very own distinctive jewelry.

  • During the 8 hour course, you will get a basic training of goldsmith’s techniques, which are normally not available to a laik.
  • You will have tools and utilities at your disposal which are necessary for processing metals and professional jewelry-making. I use these tools to make my jewelry too.
  • Techniques: cutting – sawing – soldering with fire – drilling – cleaning – polishing

You can also bring your own material as an option from which you will create your jewelry – pearls, stones, glass beads, etc.

Silver for your jewelry – wire, metal sheet, solder – are all included in the course price. If you would like to work with gold, the price will be higher because of the price of the material.

 

The price of the course also includes lunch at the nearby stylish restaurant.

COURSE PRICE: 4 500 CZK

COURSE DURATION: 8 HOURS – course date is individual by appointment.

Kontakt

pro objednávky a názory / for orders and feedback

Telefon

+420 604 873 152

E-mail

katiakolinger@gmail.com

Facebook

www.facebook.com/ katiakolinger/

Instagram

www.instagram.com/ katiakolinger/