KATIA KOLINGER
ŠPERKY - JEWELRY

autorské šperky tvořené srdcem, s vášní a radostí 

hand made jewelry made with heart, passion and joy

stříbro + recyklovaný plast / silver + recycled plastic

Kolibřík náhrdelník/ The Hummingbird Necklace
2000 Kč 

stříbro a říční perla / silver and sweet water pearl

náhrdelník - mušle z Manuel Antonio, Kostarika /
a necklace - a shell from Manuel Antonio, Costa Rica
1900 Kč 

stříbro / silver 

mušle z Manuel Antonio, Kostarika /  a shell from Manuel Antonio, Costa Rica
2200 Kč 

stříbro/ silver

mušle z Uvita, Kostarika / a shell from Uvita, Costa Rica
1900 Kč

stříbro a říční perla / silver and sweet water pearl

mušle z Uvita, Kostarika / a shell from Uvita, Costa Rica
3900 Kč 

stříbro a říční perla / silver and sweet water pearl

mušle z Lanzarote, Kanárské ostrovy / a shell from Lanzarote, Canarias
1800 Kč 

stříbro / silver

lastura z Lanzarote, Kanárské ostrovy / a seashell from Lanzarote, Canarias
1300 Kč 

stříbro a říční perla / silver and sweet water pearl

mušle z Dominical, Kostarika / a shell from Dominical, Costa Rica
2800 Kč 

mosaz + korál / brass + coral

kostrický korál + mosaz / Costa Rica coral + brass
1900 Kč 

stříbro + recyklovaný plast / silver + recycled plastic

Kolibřík brož/ The Hummingbird Brooch
1800 Kč 

stříbro + říční perla / silver + sweet water pearl

mušle z Manuel Antonio, Kostarika /  a shell from Manuel Antonio, Costa Rica
2400 Kč 

stříbro / silver

náramek - mušle z Manuel Antonio, Kostarika / a bracelet - a shell from Manuel Antonio, Costa Rica
1200 Kč

stříbro / silver

mušle z Uvita, Kostarika / a shell from Uvita, Costa Rica
2200 Kč

stříbro / silver

mušle z Lanzarote, Kanárské ostrovy / a shell from Lanzarote, Canarias
1400 Kč

stříbro a lávový kámen / silver and lava stone

mušle z Lanzarote, Kanárské ostrovy / a shell from Lanzarote, Canarias
1600 Kč 

silver / stříbro

mušle z Lanzarote, Kanárské ostrovy /
a shell from Lanzarote, Canarias
1900 Kč 

stříbro/ silver 

shluk lastur z Lanzarote, Kanárské ostrovy / a seashell cluster from Lanzarote, Canarias
2800 Kč

bílé zlato 14 karátů s otisky prstů / white gold 14 karats with fingerprints

snubní prsteny / wedding rings
cena na doptání / price per request

stříbro + říční perla / silver + sweet water pearl

mušle z Manuel Antonio, Kostarika /  a shell from Manuel Antonio, Costa Rica
2400 Kč

stříbro / silver

mušle z Puerto Viejo, Kostarika / a shell from Puerto Viejo, Costa Rica
1100 Kč 

stříbro / silver

mušle z Uvita, Kostarika / a shell from Uvita, Costa Rica
1800 Kč

stříbro / silver

mušle z Uvita, Kostarika / a shell from Uvita, Costa Rica
2800 Kč 

stříbro a říční perla / silver and sweet water pearl

mušle z Uvita, Kostarika / a shell from Uvita, Costa Rica
3900 Kč

stříbro se sladkovodní perlou nebo lávou/ silver with sweet water pearl or lava stone

mušle z Lanzarote, Kanárské ostrovy / a shell from Lanzarote, Canarias
1600 Kč 

stříbro se sladkovodní perlou / silver and sweet water pearl

lastura s perlou z Lanzarote, Kanárské ostrovy
/ a seashell with pearl from Lanzarote, Canarias
1800 Kč 

stříbro a říční perla / silver and sweet water pearl

mušle z Dominical, Kostarika / a shell from Dominical, Costa Rica
2800 Kč 

bílé zlato 14 karátů, brilianty, grafika s otisky prstů
/ white gold 14 karats, briliants, graphic with fingerprints

snubní prsteny / wedding rings
cena na doptání / price per request

můj příběh / my story

Narodila jsem se v České republice a výrobě šperků se věnuji od útlého dětství.

Má cesta k profesionálnímu zlatnickému řemeslu nebyla krátká a vedla i přes jiné profese. V roce 2015 jsem dokončila studium designu šperků a od té doby se šperkům věnuji naplno.

V posledních letech jsem získala neocenitelné zkušenosti prací v ateliérech známých umělců po celé Evropě a doufám, že v této tradici budu pokračovat.

Pracuji převážně se stříbrem nebo zlatem a to v kombinaci s perlami, syntetikou, drahokami i diamanty.

Mým snem je, aby se šperky z mé dílny staly ozdobou žen všech věkových kategorií a jednoho dne se staly rodinným dědictvím.

Pro inspiraci ráda cestuji do exotických krajin, aby si mé šperky udržely veselou, jemnou a slunečnou energii.

/

I was born in Czechia and have been involved in jewelry-making since early childhood. My journey from novice to master craftswoman has taken me around the world, and in 2015 I finished studying jewelry design professionally.
 
The last few years I have gained invaluable experience working at various well-known ateliers across Europe, and I am hoping to keep up this practice. 
 
I work mostly with silver or gold in combination with pearls, synthetics, gemstones and diamonds. 
 
My dream is that my designs will decorate women of all ages and one day become family heirlooms. 
 
For inspiration, I like to travel to exotic landscapes to keep my pieces cheerful, gentle and sunny.

Na mé poslední cestě do Kostariky jsem se setkala s velmi inspirativními lidmi a místy s dech beroucí přírodou. 

To se projevilo v mé nejnovější kolekci šperků inspirovaných Kostarikou a jejími krásami.

/

On my last trip to Costa Rica, I met very inspiring people and places with breathtaking nature.

This was reflected in my latest collection of jewelry inspired by Costa Rica and its beauties.

Šperky vidím všude kolem sebe, v krásné květině i v zářících očích a úsměvech lidí na ulici.

Navrhování a tvorba šperků je mým životním stylem i splněným snem.

/

I can see jewels all around me, in a beautiful flower and in bright eyes and smiles on the street.

Designing and creating jewelry is my lifestyle and fulfilled dream.

Kontakt

pro objednávky a názory / for orders and feedback

Telefon

+420 604 873 152

E-mail

katiakolinger@gmail.com

Facebook

www.facebook.com/katiakolinger/

instagram

www.instagram.com/katiakolinger/